Εκτύπωση

«7 βήματα προς την ισότητα» (Βιέννη, Αυστρία)

on .

Ο Δήμος επεξεργάστηκε ένα εγχειρίδιο ώστε να συγκεντρώσει τα θέματα της ισότητας των φύλων και της συμφιλίωσης της εργασιακής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής. Το εγχειρίδιο προσφέρει τόσο θεωρητικές πληροφορίες όσο και ένα " εργαλείο αυτομόρφωσης" με καλές πρακτικές, λίστες ελέγχου και κατευθυντήριες γραμμές για πρακτική εξάσκηση.

Κύρια πεδία δράσης είναι:
- Επικοινωνία και υποστήριξη των υπαλλήλων (ανδρών και γυναικών) που βρίσκονται σε γονική άδεια (διατήρηση επιδεξιοτήτων) και επιστροφής στην εργασία.
- Παροχή υποστήριξης ώστε να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή ζωή (όπως εξυπηρέτηση αγορών, υπηρεσίες φροντίδας άρρωστων παιδιών)
- Ευέλικτες ώρες εργασίας υπό την έννοια αυτονομίας χρόνου των υπαλλήλων καθώς επίσης και μείωσης υπερωριών

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)