Εκτύπωση

Δικτυακός τόπος για την ισότητα των φύλων (Τορίνο, Ιταλία)

on .

Με πρωτοβουλία της επιτροπής ίσων ευκαιριών, ο Δήμος του Τορίνο δημιούργησε ένα δικτυακό τόπο, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Piedmont. Ο δικτυακός τόπος ονομάζεται IRMA, που είναι ακρώνυμο για "Δίκτυο πληροφοριών για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση για την ένταξη της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών". Παρέχει στην πραγματικότητα ένα δίκτυο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Δήμο και άλλους οργανισμούς της πόλης καθώς και ενώσεων που σχετίζονται με θέματα ισότητας. Επιπλέον, λειτουργεί ως μία σημαντική πηγή πληροφοριών για τις γυναίκες όταν αυτές έρχονται αντιμέτωπες με συγκεκριμένα προβλήματα.

Πηγή: Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τορίνο

Ιστοσελίδα: www.irma-torino.it

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)