Εξωτερικό

Εκτύπωση
PDF

Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων (Ισπανικές Ομοσπονδίες Δήμων και Επαρχιών - FEMP)

on .

Οι Ισπανικές Ομοσπονδίες Δήμων και Επαρχιών πραγματοποίησαν μία έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο οι Δήμοι της Ισπανίας προσέγγιζαν τα θέματα φύλου. Η έρευνα έδειξε την αύξηση των τοπικών πολιτικών για την ισότητα όπου υπήρχε ένας/μια επίσημα διορισμένος/η ή εκλεγμένος/η υπεύθυνος/η σε αυτόν τον τομέα. Επίσης ανέδειξε τις δυσκολίες υλοποίησης αυτών των πολιτικών ως αποτέλεσμα ανεπαρκών κατανομών των οικονομικών πόρων. Τόνισε επίσης την ανάγκη περιοδικών αξιολογήσεων και αναφορών αυτών των πολιτικών. Έδειξε την ανάγκη δημιουργίας τοπικού συντονισμού για την εισαγωγή της ένταξης της ισότητας των φύλων σε όλες τις τοπικές δράσεις. Τέλος υπογράμμισε τη χρησιμότητα δημιουργίας δεσμών και ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ τριών διοικητικών επιπέδων: κρατικής διοίκησης υπεύθυνης σε θέματα ισότητας, οργανισμών αυτόνομων και περιφερειακών κοινοτήτων σε θέματα ισότητας και δήμων.

Πηγή: CEMR, Ισότητα στους Ευρωπαϊκούς Δήμους, Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11-13 Δεκεμβρίου 2003

Ιστοσελίδα: www.femp.es

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Θέσπιση της ένταξης της ισότητας των φύλων σε διοικητικά επίπεδα (Βιέννη, Αυστρία)

on .

Εδώ και μερικά χρόνια ο Δήμος Βιέννης υιοθέτησε μία σαφή πολιτική δέσμευση για την ένταξη της ισότητας των φύλων. Εκτός από την ύπαρξη του Δημοτικού Τμήματος 57 – Γυναικείο Τμήμα του Δήμου Βιέννης – δημιουργήθηκαν δομές για γυναίκες σε ποικίλα δημοτικά τμήματα ώστε να εισάγουν το πνεύμα της ένταξης της ισότητας των φύλων, σε θέματα που απευθύνονται σε διαφορετικούς τομείς της εργασίας και διοίκησης. Η πόλη επίσης αποφάσισε να επιλέξει πέντε μέλη του προσωπικού για να γίνουν Σύμβουλοι Ισότητας, τους οποίους αποδεσμεύει από τα καθιερωμένα τους καθήκοντα για να ασχοληθούν μόνο με τα θέματα ισότητας.Δημιουργήθηκε επίσης ο θεσμός Ατόμου Επικοινωνίας Ίσων Ευκαιριών. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι γυναίκες που εξυπηρετούν σε πρώτη φάση πολίτες και των δύο φύλων σε ανεξάρτητα τμήματα της πόλης. Με αυτό τον τρόπο έχουν τοποθετηθεί 145 Άτομα Επικοινωνίας για ολόκληρη την πόλη. Τέλος, η πόλη έχει επίσης Ομάδα Εργασίας για Θέματα Ίσων Ευκαιριών.

Πηγή: Γυναικείο Τμήμα του Δήμου Βιέννης

Ιστοσελίδα: www.frauen.wien.at, www.wien.gv.at/gbb

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Λειτουργία «Ομάδας των δύο φύλων» εντός της δημοτικής διοίκησης (Φρανκφούρτη, Γερμανία)

on .

Τον Ιανουάριο του 2002, η πόλη της Φρανκφούρτης ξεκίνησε την εφαρμογή της ένταξης της ισότητας των φύλων και δημιούργησε μια "ομάδα των δύο φύλων" εντός της δημοτικής διοίκησης. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να εισάγει την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημοτικές δομές: στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και στα όργανα λήψης αποφάσεων. Ο Δήμος της Φρανκφούρτης υλοποίησε ένα Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα, "Αδελφών Πόλεων για την Πορεία των Δύο Φύλων", σχεδιασμένο για την ενθάρρυνση της εφαρμογής των πολιτικών ίσων ευκαιριών σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Ρότερνταμ, τη Ρώμη, το Τορίνο, τη Βιέννη και τη Βενετία.

Πηγή: Ομάδα των Δύο Φύλων του Δήμου Φρανκφούρτης και Σχέδιο Αδελφών Πόλεων για την Πορεία των Δύο Φύλων

Ιστοσελίδα: www.frankfurt.de, www.sister-cities-going-gender.org

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Οργανισμός διαχείρισης χρόνου (Poitiers, Γαλλία)

on .

Το 2001, μία γυναίκα εκλεγμένη αντιπρόσωπος ηγήθηκε του οργανισμού διαχείρισης χρόνου ο οποίος δημιουργήθηκε στην αστική κοινότητα της πόλης Poitiers. Αυτός ο οργανισμός διεξάγει πολυάριθμες έρευνες ανάμεσα στους κατοίκους της κοινότητας (του Δήμου Poitiers και των απομακρυσμένων προαστίων). Αυτές οι έρευνες είχαν ως αποτέλεσμα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τρεις τομείς:
• υπηρεσίες,
• κινητικότητα και
• φροντίδα παιδιών.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες, είναι διαθέσιμος ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων ώστε οι γονείς να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες του σχολείου και να πραγματοποιήσουν εξωσχολικές δραστηριοτήτες. Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι χρήστες του χώρου ήταν γυναίκες. Ο οργανισμός εστίασε σε τρόπους ενθάρρυνσης χρήσης των υπηρεσιών από άνδρες. Οι υπηρεσίες και η βιβλιοθήκη πολυμέσων, η οποία παραμένει ανοιχτή έως της 10μμ δύο φόρες την εβδομάδα, λειτουργούν όλη την ήμερα ώστε να διευκολύνουν τους κατοίκους στη διευθέτηση οποιουδήποτε αιτήματος.
Ο οργανισμός λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με τον πληθυσμό. Οργανώθηκε θεσμός δημόσιας συζήτησης με το όνομα "Η Ώρα της Τρίτης" όπου παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης συζητήσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων και η παρουσίαση εισηγήσεων για νέες πρωτοβουλίες και υιοθέτηση καινοτομιών.

Ιστοσελίδα: www.mairie-poitiers.fr

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Ένας εθνικός νόμος για τη διαχείριση του χρόνου (Ιταλία)

on .

Ο νόμος Turco, που υιοθετήθηκε το 2000, απαιτεί οι πόλεις με περισσότερους από 30,000 κατοίκους να εγκαθιδρύσουν μία δομή εστιασμένη στην επίτευξη ισορροπίας στη χρήση του χρόνου και στην εξάλειψη των σχετικών ανισοτήτων καθώς διαπιστώθηκε ότι οι χρονικοί περιορισμοί διαφέρουν ανά φύλο, κυρίως σε σχέση με τις ώρες εργασίας, τον ελεύθερο χρόνο και το διαθέσιμο χρόνο για εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και συμμετοχή.

Ιταλικές πόλεις ηγήθηκαν σε αυτό τον τομέα και λειτούργησαν ως πρότυπα και για άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις. Με ιδιαίτερη επιτυχία ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε στην πόλη της Modena, καθώς σχετική συζήτηση είχε ξεκινήσει από ομάδες γυναικών ήδη από την δεκαετία του 1980. Η Modena εισήγαγε μία πολιτική για την αρμονία των ωρών εργασίας προωθώντας το συντονισμό ανάμεσα στους χρήστες και στις υπηρεσίες. Πρόσφατα η Modena εισήγαγε αλλαγές στον προγραμματισμό των συνεδριάσεων των συμβουλίων της καθώς και των άλλων φορέων που αφορούν στην οργάνωση της ζωής στη πόλη, ώστε να γίνουν πιο συμβατές με την οικογενειακή ζωή και να υπάρχει πραγματική δυνατότητα συμμετοχής από τις γυναίκες.

Πηγή: Οδηγός για την ένταξη της ισότητας των φύλων σε τοπικές πολιτικές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 5th FPRD

Ιστοσελίδα: www.comune.modena.it

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)