Εξωτερικό

Εκτύπωση
PDF

«7 βήματα προς την ισότητα» (Βιέννη, Αυστρία)

on .

Ο Δήμος επεξεργάστηκε ένα εγχειρίδιο ώστε να συγκεντρώσει τα θέματα της ισότητας των φύλων και της συμφιλίωσης της εργασιακής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής. Το εγχειρίδιο προσφέρει τόσο θεωρητικές πληροφορίες όσο και ένα " εργαλείο αυτομόρφωσης" με καλές πρακτικές, λίστες ελέγχου και κατευθυντήριες γραμμές για πρακτική εξάσκηση.

Κύρια πεδία δράσης είναι:
- Επικοινωνία και υποστήριξη των υπαλλήλων (ανδρών και γυναικών) που βρίσκονται σε γονική άδεια (διατήρηση επιδεξιοτήτων) και επιστροφής στην εργασία.
- Παροχή υποστήριξης ώστε να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή ζωή (όπως εξυπηρέτηση αγορών, υπηρεσίες φροντίδας άρρωστων παιδιών)
- Ευέλικτες ώρες εργασίας υπό την έννοια αυτονομίας χρόνου των υπαλλήλων καθώς επίσης και μείωσης υπερωριών

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Δικτυακός τόπος για την ισότητα των φύλων (Τορίνο, Ιταλία)

on .

Με πρωτοβουλία της επιτροπής ίσων ευκαιριών, ο Δήμος του Τορίνο δημιούργησε ένα δικτυακό τόπο, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Piedmont. Ο δικτυακός τόπος ονομάζεται IRMA, που είναι ακρώνυμο για "Δίκτυο πληροφοριών για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση για την ένταξη της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών". Παρέχει στην πραγματικότητα ένα δίκτυο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Δήμο και άλλους οργανισμούς της πόλης καθώς και ενώσεων που σχετίζονται με θέματα ισότητας. Επιπλέον, λειτουργεί ως μία σημαντική πηγή πληροφοριών για τις γυναίκες όταν αυτές έρχονται αντιμέτωπες με συγκεκριμένα προβλήματα.

Πηγή: Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τορίνο

Ιστοσελίδα: www.irma-torino.it

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Υλοποίηση Προγράμματος με τίτλο “Νέες κυβερνητικές προοπτικές στις πόλεις και τα δίκτυα γυναικών” (Πάρμα, Ιταλία)

on .

Το 2003, η πόλη Πάρμα ορίστηκε ως συντοιστής εταίρος ενός προγράμματος της ευρωπαϊκής διαπεριφερειακής συνεργασίας για την Ανατολική Ευρώπη με τίτλο "Νέες κυβερνητικές προοπτικές στις πόλεις και τα δίκτυα γυναικών".
Συνεργάτες σε αυτό το πρόγραμμα ήταν το Ερευνητικό Ινστιτούτο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών της Μπολόνια, το Πολυτεχνείο Μιλάνου και οι ιταλικές πόλεις Consenza και Madera, η πόλη Aarhus (Δανία), μία ελληνική πόλη και τρεις πολωνικές. Ο στόχος αυτού του Προγράμματος ήταν η ανάλυση των προβλημάτων και αναγκών που συχνά παραβλέπονται από τους/τις πολιτικούς. Από την πλευρά του, ο Δήμος Πάρμας σκοπεύει να συνεισφέρει την εμπειρία του σχετικά με την επιτυχή διαχείριση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής.

Πηγή: CEMR, Ισότητα στους Ευρωπαϊκούς Δήμους, Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11-13 Δεκεμβρίου 2003

Ιστοσελίδα: www.comune.parma.it

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Ένωση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων της Λετονίας

on .

Κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2003, η Ένωση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων της Λετονίας, σε συνεργασία με τα Ενωμένα Έθνη (UN), πραγματοποίησαν το σχέδιο "Προώθηση της Ένταξης της Ισότητας των Φύλων και η Εφαρμογή της στους Δήμους της Λετονίας". Οι στόχοι αυτού του σχεδίου ήταν η αύξηση ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου και η αύξηση της ικανότητας συγκεκριμένων ομάδων να λειτουργήσουν σε σχέση με τις αρχές και τη μεθοδολογία της ένταξης της ισότητας των φύλων: ΜΚΟ, πανεπιστημίων και του κοινού γενικότερα.

Πηγή: Ένωση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων της Λετονίας

Ιστοσελίδα: www.lps.lv

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Δίκτυο τοπικών εκλεγμένων αντιπροσώπων γυναικών (Βέλγιο)

on .

Η ομάδα συνεδριάζει τακτικά στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Βελγικών Πόλεων και Δήμων. Είναι ένας τόπος δημόσιας συζήτησης για την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών και οργάνωσης θεματικών ημερίδων. Υλοποίησε το πρόγραμμα, "Πρόκληση", στόχος του οποίου ήταν να προωθήσει δράσεις που στοχεύουν στην αλλαγή των κοινωνικών δομών και σχέσεων τα οποία αποτελούν τη ρίζα των εμποδίων και των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Το 2003, αυτό το δίκτυο εκλεγμένων γυναικών αποφάσισε να απευθυνθεί στους δημοτικούς συμβούλους ώστε να εξασφαλίσει ότι τα θέματα φύλου λαμβάνονται υπόψη ειδικά σε σχέση με τον προϋπολογισμό των δήμων.

Πηγή: CEMR, Ισότητα στους Ευρωπαϊκούς Δήμους, Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11-13 Δεκεμβρίου 2003

Ιστοσελίδα: www.uvcb-vbsg.be

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)