Εξωτερικό

Εκτύπωση
PDF

Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια Rhônes-Alpes, Γαλλία)

on .

Η περιφέρεια Rhοnes-Alpes στη Γαλλία υλοποίησε μια μελέτη σχετικά με την κατάσταση και τις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών στον τουριστικό τομέα, επειδή ο τομέας αυτός αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Το πρόγραμμα Trans-Faire συγκέντρωσε τους κεντρικούς πρωταγωνιστές και οργάνωσε την υποστήριξη δημιουργίας μικρών γυναικείων επιχειρήσεων στον τομέα αυτό σε υπηρεσίες και προϊόντα που είχαν ιδιαίτερη ζήτηση (π.χ. παραγωγή τοπικών προϊόντων, διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής – εκθέσεων από την περιφέρεια, ανάδειξη παραδοσιακού χαρακτήρα πολιτιστικών γεγονότων, τουριστικά κιόσκια με τοπικό φαγητό κ.λπ.)

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Η Ημέρα της Κόρης (Tochtertag) (Βιέννη, Αυστρία)

on .

Στη Βιέννη, η Ημέρα της Κόρης δημιουργήθηκε το 2001 ως ένας συγκεκριμένος τρόπος υποστήριξης των κοριτσιών να βρουν την κατάλληλη εργασία. Την τέταρτη Πέμπτη του Απριλίου, κορίτσια ηλικιών μεταξύ 11 έως 16 ετών συνοδεύουν τη μητέρα τους ή τον πατέρα τους ή κάποιον άλλον ενήλικα στο χώρο εργασίας τους. Τα κορίτσια περνούν την ημέρα τους υπό τη σκιά του μέντορά τους μαθαίνοντας για τις ευκαιρίες των γυναικών σε ποικίλα επαγγελματικά πεδία. Το 2004, περίπου 1500 κορίτσια και 55 επιχειρήσεις συμμετείχαν στην Ημέρα της Κόρης της Βιέννης.

Ιστοσελίδα: www.toechtertag.at, www.frauen.wien.at

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Μέρα: “Όλες οι καριέρες είναι πιθανές” (Λοζάνη, Ελβετία)

on .

Κάθε χρόνο, ο Δήμος της Λοζάνης διοργανώνει μία μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας τα κορίτσια ανακαλύπτουν την εργασία του πάτερα τους και τα αγόρια της μητέρας τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή μαθητών/-τριών ηλικίας 10-15 ετών, οι γονείς παρουσιάζουν στο παιδί τους πώς είναι μία τυπική μέρα εργασίας και τα συμπεριλαμβάνουν στις δραστηριότητές τους, τους παρουσιάζουν τα επαγγέλματα των συνάδελφων τους και, εν ολίγοις, τους επιτρέπουν να ρίξουν μια ματιά στο εργασιακό περιβάλλον τους.

Ιστοσελίδα: www.lausanne.ch

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

“Μιλώντας για τις διαφορές των φύλων” (Βενετία, Ιταλία)

on .

Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να διαδώσει την κουλτούρα της ισότητας των φύλων και να εγείρει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το θέμα της βίας και της κακομεταχείρισης των νέων στα σχολεία. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 428 μαθητές/-τριες και 289 ενήλικες. Για τα παιδιά, οργανώθηκε ένα εργαστήριο συζήτησης και εξερεύνησης των διαφορών λόγω φύλου. Για τους γονείς, δημιουργήθηκε ένας τόπος συνάντησης για βοήθεια. Στόχος αυτού του τόπου συνάντησης ήταν να βοηθηθούν σχετικά με τα γονεϊκά τους καθήκοντα καθώς και με τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους. Για τους δασκάλους, δημιουργήθηκε επίσης ένας τόπος συνάντησης και αλληλοβοήθειας ώστε να τους προσφερθεί υποστήριξη σχετικά με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Άλλες σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προτάθηκαν τόσο στους/στις καθηγητές/-τριες όσο και τους γονείς, εστιάζοντας στο θέμα κακοποίησης ανηλίκων και βίας κατά των γυναικών, διαφορών λόγω φύλου, καθημερινών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών, καθώς επίσης και προώθησης εκπαίδευσης που σέβεται τα θέματα ισότητας.

Ιστοσελίδα: www.comune.venezia.it

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Δημοτικά συμβούλια για παιδιά στις γειτονιές (Liege, Βέλγιο)

on .

Ο Δήμος της Liege δημιούργησε δημοτικά συμβούλια για παιδιά στις γειτονιές, για να αναφερθεί στην ισότητα μεταξύ των φύλων διεξάγοντας μια αναλυτική παρουσίαση εμπειριών. Παιδιά ηλικίας 10 με 12 ετών εκλέχθηκαν από κάθε συμβούλιο και έφτιαξαν μια ταινία με θέμα την ισότητα των φύλων. Στη συνέχεια οργανώθηκαν συζητήσεις στα σχολεία διαφορετικών γειτονιών της πόλης.

Πηγή: Carine Joly, "Γυναίκες και πόλεις του Βελγίου, Καταγραφή των τοπικών πολιτικών ισότητας που διεξήχθησαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο", Chronique Feministe, Ν. 86/88, Σεπτέμβριος 2003 / Ιανουάριος 2004

Ιστοσελίδα: www.liege.be

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)