Εξωτερικό

Εκτύπωση
PDF

Σχέδιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (Ισπανία)

on .

Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, το σχέδιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2003 σε οκτώ τομείς:
• Εισαγωγή του θέματος των φύλων και ενδυνάμωση της συνεργασίας των διοικήσεων και του δημοσίου τομέα στην ένταξη της ισότητας.
• Προσπάθειες προς την κατεύθυνση εργασιακών πολιτικών ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με οικονομικούς όρους.
• Αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στη διαδικασία αποφάσεων σε τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και των κοινωνικών θεμάτων
• Προώθηση της ποιότητας ζωής των γυναικών, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κουλτούρας.
• Προώθηση της ποιότητας της ζωής στην πόλη σε σχέση με τη μάχη ενάντια στη βία κατά των γυναικών.
• Εξάπλωση της ισοτιμίας των αξιών και των στάσεων επηρεάζοντας το παραδοσιακό σύστημα / εξαλείφοντας στερεότυπα στα μέσα ενημέρωσης και στη διαφήμιση.
• Βοήθεια συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ακόμα και μέσω νομικών οδών, με την προοπτική να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα αυτά.
• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης και δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, και ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις ΜΚΟ και άλλα διεθνή ιδρύματα.

Στη Μαδρίτη, εφαρμόστηκε πρόγραμμα ισότητας το 2001 σε οκτώ διαφορετικούς τομείς:
• Συνεργασία και κοινωνική συμμετοχή
• Κουλτούρα, εκπαίδευση και αθλητισμός
• Εκπαίδευση και εργασία
• Κοινωνική προώθηση
• Υγεία
• Έμφυλη βία
• Εξουσία και συμφιλίωση
• Αστυφιλία, καταναλωτισμός, περιβάλλον.
Η αξιολόγηση και παρακολούθηση αυτού του σχεδίου γίνεται σε ετήσια βάση.

Στη Βαλένθια, εφαρμόστηκε πρόγραμμα ισότητας καλύπτοντας την περίοδο 2001-2004 σε δέκα διαφορετικούς τομείς:
• Πολιτική εξουσία
• Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Εκπαιδευτικά μέσα
• Εργασία και κοινωνική οικονομία
• Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
• Υγεία
• Συζυγική βία
• Κοινωνικός αποκλεισμός και γυναικεία φτώχεια
• Συνεργασία.

Στη Λεόν, εφαρμόστηκε πρόγραμμα ισότητας για τέσσερα χρόνια (2001-2004) ώστε:
• να εξαλειφθούν όλες οι διακρίσεις φύλου από τις δικαστικές αποφάσεις,
• να δοθεί νομική υποστήριξη στο σχέδιο της ισότητας,
• να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις προς όφελος της αρχής της ισότητας σε όλους τους τομείς της αστικής ζωής της Λεόν.

Στη Gijon, εφαρμόστηκε πρόγραμμα ισότητας για την περίοδο 2001-2005 σε οκτώ τομείς:
• Εκπαίδευση και εργασία
• Μεταφορές και σχέδιο πόλης
• Κοινωνικές υπηρεσίες και υγεία
• Βία και ασφάλεια
• Κουλτούρα και εκπαίδευση
• Συμμετοχή σε ενώσεις και ΜΚΟ
• Αθλητισμός
• Έρευνα και εκπαίδευση προς όφελος της ισότητας.

Πηγή: Ισπανική Ομοσπονδία Δήμων και Επαρχιών (FEMP)

Ιστοσελίδα: www.femp.es, www.mtas.es/mujer, www.munimadrid.es, www.ayto-valencia.es, www.aytoleon.com, www.ayto-gijon.es

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Σχέδιο για την ισότητα (Ελσίνκι, Φινλανδία)

on .

Ο Δήμος του Ελσίνκι έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό σχέδιο για την ισότητα. Το πρώτο σχέδιο εφαρμόστηκε το 1996. Αναπτύχθηκε από μία ομάδα εργασίας που απαρτίζονταν από αντιπροσώπους της επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου για την ισότητα, από διαφορετικά τμήματα της δημοτικής διοίκησης καθώς επίσης και από αντιπροσώπους των υπαλλήλων της πόλης.

Πηγή: Δημαρχείο Ελσίνκι

Ιστοσελίδα: www.hel.fi

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Σχέδιο για την ισότητα των φύλων (Vantaa, Φινλανδία)

on .

Το 1996, ο Δήμος της Vantaa εισήγαγε ένα σχέδιο για την ισότητα των φύλων το οποίο λειτουργεί ως βάση για την τοπική πολιτική στην ισότητα. Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:
• Δημιουργήθηκε επιτροπή η οποία παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και την παρουσιάζει απευθείας στο δημοτικό συμβούλιο
• Έχουν τεθεί στόχοι για την ισότητα των φύλων σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους του Δήμου και τις λειτουργίες του δημοτικού συμβουλίου
• Υιοθετήθηκαν ίσες ευκαιρίες και αποδοχές για γυναίκες και άνδρες
• Υπάρχει ίση πρόσβαση για γυναίκες και άνδρες σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις
• Ίση μεταχείριση για γυναίκες και άνδρες στη σχεδίαση και πρόσληψη ανθρωπίνων πόρων
• Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή παρενόχλησης

Πηγή: Δημαρχείο Vantaa

Ιστοσελίδα: www.vantaa.fi

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Σχέδιο για την πολυμορφία της πόλης Espoo (Φινλανδία)

on .

Αυτή η Φινλανδική πόλη είναι η πρώτη στη χώρα η οποία έχει πολιτική για την ισότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εφαρμόστηκαν σχέδια εστιασμένα στην ισότητα και η πόλη αναγνωρίστηκε διεθνώς για αυτή της τη δράση. Η έννοια της ισότητας των φύλων έχει τώρα επεκταθεί όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ατόμων. Συνεπώς, η πόλη έχει τώρα ένα σχέδιο για την πολυμορφία το οποίο έχει ολοκληρώσει τους στόχους της ισότητας των φύλων στην πόλη. Το σχέδιο περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες για τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των κατοίκων της.

Ιστοσελίδα: www.espoo.fi

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Εύρεση απασχόλησης σε άνεργες γυναίκες από τους δήμους (Ισπανία)

on .

Στη Μαδρίτη και σε άλλους Δήμους της Ισπανίας λειτουργούν γραφεία παροχής πιστοποιημένων γυναικών με δεξιότητες φύλαξης παιδιών και φροντίδας ηλικιωμένων. Οι άνεργες γυναίκες, αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης που οργανώνεται από το Δήμο, εγγράφονται σε λίστες και οι σχετικές υπηρεσίες των δήμων αναλαμβάνουν την προώθησή τους σε οικογένειες που ζητούν αντίστοιχες υπηρεσίες για μακροχρόνια ή βραχυχρόνια περίοδο.

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)