Εξωτερικό

Εκτύπωση
PDF

Μια παιδική χαρά προσαρμοσμένη σε κορίτσια (Ulm, Γερμανία)

on .

Ο Δήμος Ulm διεξήγαγε μια έρευνα σε μία γειτονιά, ώστε να καθορίσει τις ανάγκες των κοριτσιών σχετικά με τις υπαίθριες παιδικές χαρές. Αυτή η έρευνα βοήθησε στο να ανακαλυφθεί ποιες ήταν οι ιδέες των κοριτσιών και οι επιθυμίες τους όσον αφορά μια παιδική χαρά που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στην έρευνα περιλήφθηκαν και αγόρια ώστε να αποφευχθούν οποιασδήποτε μορφής διαμάχες και να υπάρξει άμεση σύγκριση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Η σπουδαία πτυχή της έρευνας ήταν η άμεση συμμετοχή των παιδιών, τα οποία θα ήταν οι ωφελούμενοι/-ες των νέων παιχνιδιών, του εξοπλισμού και των υλικών κατασκευής. Οι παιδαγωγοί έλαβαν υπόψη τους τις εμπειρίες, τις προτιμήσεις, τις συμπεριφορές και τα συγκεκριμένα παιχνίδια αγοριών και κοριτσιών. Με τη βοήθεια των πληροφοριών που αποκομίστηκαν από την έρευνα και τα πειράματα που διεξήγαγαν οι παιδαγωγοί, συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός δεδομένων, ο οποίος υπέδειξε τις αποκλίνουσες προτεραιότητες κοριτσιών και αγοριών όσον αφορά την παιδική χαρά. Το αποτέλεσμα ήταν η αναδιοργάνωση της παιδικής χαράς ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προτεραιότητες των κοριτσιών λαμβάνονται υπόψη.

Πηγή: Deutscher Stadtetag, Ένταξη της Ισότητας των Φύλων, Παραδείγματα καλών πρακτικών σε δήμους

Ιστοσελίδα: www.staedtetag.de, www.ulm.de

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Κατευθυντήριες γραμμές για την πόλη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό και έργα ταξινόμησης για τη χρήση γης λαμβάνοντας υπόψη το φύλο (Βερολίνο, Γερμανία)

on .

Στο πλαίσιο του έργου "Friedrichswendre West", αναλύθηκαν και εκπονήθηκαν υπό το πρίσμα της ένταξης της ισότητας των φύλων κατευθυντήριες γραμμές για την πόλη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, για τα έργα δημόσιων χώρων και τις διαδικασίες καθορισμού των χρήσεων γης. Αυτό επίσης συνέβη και για τα σχέδια ταξινόμησης χρήσης της γης. Δημιουργήθηκε και προτάθηκε ένας κατάλογος κριτηρίων που περιελάμβανε για παράδειγμα ποιες είναι οι διαφορετικές δυνατότητες κάθε φύλου στην απόκτηση χώρου, οι δυνατότητες συνδυασμού έμμισθης εργασίας με οικιακά καθήκοντα, η προστασία απέναντι στη σωματική και ψυχολογική βία. Όσον αφορά "τη δομή και τον προσδιορισμό του στόχου των κτιρίων", αναπτύχθηκε το ερώτημα του πώς να προσδιοριστεί εάν για παράδειγμα υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία. Όσον αφορά το δίκτυο δρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας, η έρευνα εστίασε στο να καθορίσει ποιες δυνατότητες και αδυναμίες υπάρχουν στην κατάλληλη χρήση του χώρου από άνδρες και γυναίκες. Ένα ακόμη θέμα το οποίο ετέθη μέσω του καταλόγου των κριτηρίων αφορούσε τομείς και χώρους της πόλης στους οποίους οι γυναίκες δεν αισθάνονταν ασφαλείς ή δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Πηγή: Deutscher Stadtetag, Ένταξη της Ισότητας των Φύλων, Παραδείγματα καλών πρακτικών σε δήμους

Ιστοσελίδα: www.staedtetag.de, www.berlin.de

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Ισοτιμία στον αστικό σχεδιασμό (Νορβηγία)

on .

Η νορβηγική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, προώθησε ένα πρόγραμμα που στόχευε στην περαιτέρω ενσωμάτωση των γυναικών στη δημοτική ζωή λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την άποψή τους για τον αστικό σχεδιασμό. Αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν έξι πόλεις, εστίασε στο σχεδιασμό ή την αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται μία πόλη. Διαμορφώθηκε μια κεντρική επιτροπή η οποία αναζήτησε όσο το δυνατόν περισσότερη ισοτιμία στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των πόλεων. Αυτή η επιτροπή επέβλεψε ομάδες εργασίας που αποτελούνταν από τουλάχιστον 50% γυναίκες. Ένα νέο σχέδιο σχεδιασμού πόλης δημιουργήθηκε και παραδόθηκε προς διαβούλευση. Από την αρχή, οργανώθηκαν πρόσθετες δραστηριότητες για να αυξήσουν τη γυναίκεια συμμετοχή, όπως πολεοδομική εκπαίδευση, προώθηση της γυναικείας συμμετοχής στις δημοτικές διαβουλεύσεις, εκπαίδευση σε διαδικασίες που οδηγούν σε ένα σχέδιο για την πόλη και τη δημοτική ζωή γενικότερα. Η χρήση αναλυτικών δεδομένων ανά φύλο (στατιστικά και αποτύπωση αναγκών) αναγνωρίστηκε από τους δήμους ως ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των διαδικασιών. Εκδόθηκαν οδηγοί με το όνομα «Ένα βιβλίο μαγειρικής για σχεδιασμό». Παρατηρήθηκαν αρκετές αλλαγές στον απόηχο του προγράμματος, όπως η αποδοχή της ενεργής συμμετοχής των γυναικείων ομάδων στο σχεδιασμό που εξασφάλισε να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι γυναικείες ανάγκες καθώς επίσης και μΙα πιο επαρκής χρηματοδότηση πρωτοβουλιών.

Ιστοσελίδα: www.bestpractices.org

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Οργανισμός διαχείρισης χρόνου (Μασσαλία, Γαλλία)

on .

Εδώ και μερικά χρόνια το "Τμήμα Οικογενειακής Δράσης και Δικαιωμάτων των Γυναικών" στο Δήμο Μασσαλίας είχε πάρει μέρος στο Δίκτυο Ευρωπαϊκής Ανταπόκρισης για τη Διαχείριση Χρόνου. Η δημιουργία γραφείου διαχείρισης χρόνου προωθήθηκε από το Δήμο Μασσαλίας και εγκρίθηκε από "Ministere de la Fonction Publique, de la Reforme de Etat et de I' Amenagement du Territoire".

Οι στόχοι του γραφείου διαχείρισης χρόνου είναι οι ακόλουθοι:
• Η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου ως προς την άμεση ανταπόκρισή τους και την προσφορά τους στις οικογένειες.
• Δράσεις εστιασμένες στη βελτίωση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Αυτές οι δράσεις αφορούν τη φροντίδα παιδιών, εξωσχολικές εγκαταστάσεις, την κατ οίκον φροντίδα για ηλικιωμένους ή τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών.

Πηγή: Δήμος Μασσαλίας

Ιστοσελίδα: www.mairie-marseille.fr

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

Χρόνος στο Εργαστήριο (Prato, Ιταλία)

on .

Η επιτροπή ισότητας του Δήμου Prato της Τοσκάνης είναι από τις πιο δραστήριες σε αυτό το θέμα. Αυτή η επιτροπή εγκαθίδρυσε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε Χρόνος και Χώρος, με προοπτική να αναδιοργανώσει τη διαχείριση του χρόνου στην πόλη. Στη διάρκεια αυτού του έργου, δημιουργήθηκε για την πόλη ένα εργαστήριο χρόνου, ένας χώρος δηλαδή αποκλειστικά για γυναίκες, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν μια ποικιλία διαφορετικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. Στο εργαστήριο, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα:

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
• Τομέας βοήθειας και πληροφοριών
• Τομέας έρευνας
• Χώρος για παιχνίδια και μαθησιακές δραστηριότητες
• Χώρος παρουσιάσεων
• Χώρος πολιτιστικών συμμετοχικών εκδηλώσεων.

Ιστοσελίδα: www.comune.modena.it

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)