Εξωτερικό

Εκτύπωση
PDF

Πρόγραμμα για ευαισθητοποίηση στα προβλήματα των γυναικών (Σουηδία)

on .

Το Συμβούλιο Κομητείας της Στοκχόλμης υλοποίησε ένα πρόγραμμα που εστίαζε στην εκπαίδευση καιτη δεοντολογία, ώστε να αυξήσει την ευαισθητοποίηση στα προβλήματα των γυναικών, περιλαμβάνονταςτα ακόλουθα: •  πληροφόρηση μιας ομάδας με περισσότερα από 100 άτομα που έχουν διοικητικές και πολιτικέςευθύνες, • εκπαίδευση χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 600 διευθυντές κλινικών,διευθυντές  υπηρεσιών  υγείας  και  διαχειριστών  στο  Ινστιτούτο  Karolinska,  ακολουθούμενη  απόμελέτη  για  την  παροχή  υπηρεσιών  που  πραγματοποιήθηκε  σε  στενή  συνεργασία  με  το  ιατρικόκέντρο του ίδιου ινστιτούτου,• εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων στον τομέα υγείας, • μια παρουσίαση για την υγεία, την εργασία και τα δύο φύλα σε δέκα νοσοκομεία.

Πηγή: Τμήμα Υγείας της Κομητείας της Στοκχόλμης

Ιστοσελίδα: www  . stockholm  . se(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

Εκτύπωση
PDF

24ωρη Γραμμή Βοήθειας για Γυναίκες (Βιέννη, Αυστρία)

on .

Γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί σεξουαλική ή σωματική βία μπορούν να επικοινωνήσουν με το κέντρο κρίσεων είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα. Η γραμμή λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Δημοτικού Τμήματος για Γυναικεία Θέματα. Η δυνατότητα χρήσης της συμβουλευτικής υπηρεσίας, ανώνυμα και δωρεάν, είναι ένα από τα κυριότερα πρωταρχικά μέτρα βοήθειας που επεκτάθηκε από το Δήμο Βιέννης. Τα τελευταία εννιά χρόνια, πάνω από 40.000 άτομα επικοινώνησαν με τη Γραμμή Βοήθειας είτε τηλεφωνικά είτε με ραντεβού. Επιπλέον, από τη Γραμμή Βοήθειας το πρώτο καταφύγιο γυναικών της Αυστρίας ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1978. Για πρώτη φορά κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους είχαν την ευκαιρία να εγκαταλείψουν αυτόν που τις κακοποιούσε είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Σήμερα, η Βιέννη έχει τέσσερα καταφύγια γυναικών όπου εκατόν εξήντα (160) κατοικίες είναι διαθέσιμες. Όλα τα καταφύγια χρηματοδοτούνται πλήρως από την πολιτεία.

Πηγή: Τμήμα Γυναικών του Δήμου Βιέννης

Ιστοσελίδα: www.frauenhaeuser-wien.at/hilfe_engl.htm

Εκτύπωση
PDF

Ορισμός υπευθύνων σε σημαντικούς τομείς της πόλης (Saint – Jean – de – la Ruelle, Γαλλία)

on .

Το Saint-Jean-de-la-Ruelle, μια πόλη 17.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου εκατό (100) χιλιόμετρα νότια του Παρισιού, όρισε «αντιπροσώπους» υπευθύνους για την προώθηση της διαμεσολάβησης και της παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών από το δήμο στους πιο σημαντικούς τομείς της πόλης από Πέμπτη έως Κυριακή, 6μ.μ. με 1π.μ. Ο κάθε «αντιπρόσωπος» έχει τρεις αποστολές:

• να βοηθήσει στην καθιέρωση κοινωνικών δεσμών και την προώθηση διαμεσολάβησης,

• να συμβάλει στη συντήρηση δημοσίων παροχών (ανελκυστήρες, φωτισμός, τηλεφωνικοί θάλαμοι κτλ.),

• να συμβάλει στην πρόληψη.

Αυτή η υπηρεσία προσφέρει σημαντική βοήθεια σε γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν περισσότερο προβλήματα ασφάλειας. Χρηματοδοτείται από το δήμο με την υποστήριξη κατασκευαστικών εταιρειών της πόλης.

 

Πηγή: Δημαρχείο Saint-Jean-de-la-Ruelle

Ιστοσελίδα: www.ville-saintjeandelaruelle.fr

Εκτύπωση
PDF

Πρόγραμμα για γυναίκες (Κορέα)

on .

Το πρόγραμμα για τις γυναίκες επαγγελματίες των Τεχνολογιών και της Πληροφορικής της επαρχίας Kyonggi, που αναπτύχθηκε από το Kyonggi Women’s Development Center το 1998, παρέχει κατάρτιση και διά βίου εκπαίδευση στις γυναίκες, προσαρμοσμένη στα διαφορετικά στάδια της ζωής τους. Οι άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και γυναίκες με αναπηρία που θέλουν να εργαστούν, εκπαιδεύονται στην «εκκόλαψη επιχειρήσεων» και στην «ανάπτυξη ικανοτήτων» (περιλαμβάνονται θέματα φύλου). Περίπου εξακόσιες έχουν ολοκληρώσει καταρτίσεις 10-12 μηνών ως εξειδικευμένα στελέχη, τα δύο τρίτα των οποίων έχουν ήδη βρει εργασία ή έχουν αρχίσει τη δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα προσέφερε πολυάριθμες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών και την εξυπηρέτηση του καθημερινού τους χρονοδιαγράμματος.

Πηγή : www.womenpro.or.kr

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)

 

Εκτύπωση
PDF

Σχέδιο για τη γυναικεία εργασία και την επιστροφή των γυναικών στην εργασία (Νομαρχιακό Συμβούλιο του Finistere, Γαλλία)

on .

Από το 2000 το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Finistere έχει αναπτύξει μια αποφασιστική πολιτική στον τομέα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπεύθυνος/η για την «ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών» προσλαμβάνεται αποκλειστικά για αυτό τον τομέα και ειδικότερα για το σχέδιο με τίτλο «Ισότητα» το οποίο το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Finistere συντόνισε και υλοποίησε με οκτώ άλλους συνεταίρους. Ο σκοπός αυτού του σχεδίου ήταν να βοηθήσει στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κόσμο, ώστε να διευθύνει με ένα προσαρμοσμένο και δραστικό τρόπο τις προκλήσεις σε θέματα διαχείρισης χρόνου για γυναίκες που επιθυμούν να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα. Το σχέδιο μεταξύ άλλων δημιούργησε ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία παρέχει στις γυναίκες: πληροφόρηση υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, εκπαίδευση για προσωπική ανάπτυξη, καθοδήγηση και δικτύωση.

Πηγή: Νομαρχιακό Συμβούλιο του Finistere

Ιστοσελίδα: www.cg29.fr

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)