Εκτύπωση
PDF

Υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων (Φινλανδία)

on .

Στη Φινλανδία οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη βασική φροντίδα υγείας και οι δημοτικές επιχειρήσεις κυρίως για την ειδική φροντίδα υγείας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες σε όλους/-ες τους/τις πολίτες. Παρέχονται πολλές υπηρεσίες για τις γυναίκες, όπως η διεξαγωγή μαστογραφίας για την καταπολέμηση καρκίνου του μαστού για όλες τις ηλικίες. Σύμφωνα με το νόμο, γυναίκες ηλικίας 55-59 ετών έχουν δικαίωμα σε αυτή την υπηρεσία. Μερικοί δήμοι ξεκινούν από χαμηλότερες ηλικίες. Οι εξετάσεις του τραχήλου της μήτρας για την καταπολέμηση του καρκίνου πραγματοποιείται για γυναίκες 30-60 ετών.

Αυτές οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους πολίτες.

Πηγή: Ένωση Φινλανδικών Επαρχιών και Τοπικές Αρχές: www.kunnat.net

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)