Εκτύπωση
PDF

Ένωση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων της Λετονίας

on .

Κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2003, η Ένωση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων της Λετονίας, σε συνεργασία με τα Ενωμένα Έθνη (UN), πραγματοποίησαν το σχέδιο "Προώθηση της Ένταξης της Ισότητας των Φύλων και η Εφαρμογή της στους Δήμους της Λετονίας". Οι στόχοι αυτού του σχεδίου ήταν η αύξηση ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου και η αύξηση της ικανότητας συγκεκριμένων ομάδων να λειτουργήσουν σε σχέση με τις αρχές και τη μεθοδολογία της ένταξης της ισότητας των φύλων: ΜΚΟ, πανεπιστημίων και του κοινού γενικότερα.

Πηγή: Ένωση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων της Λετονίας

Ιστοσελίδα: www.lps.lv

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)