Εκτύπωση
PDF

Δίκτυο τοπικών εκλεγμένων αντιπροσώπων γυναικών (Βέλγιο)

on .

Η ομάδα συνεδριάζει τακτικά στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Βελγικών Πόλεων και Δήμων. Είναι ένας τόπος δημόσιας συζήτησης για την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών και οργάνωσης θεματικών ημερίδων. Υλοποίησε το πρόγραμμα, "Πρόκληση", στόχος του οποίου ήταν να προωθήσει δράσεις που στοχεύουν στην αλλαγή των κοινωνικών δομών και σχέσεων τα οποία αποτελούν τη ρίζα των εμποδίων και των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Το 2003, αυτό το δίκτυο εκλεγμένων γυναικών αποφάσισε να απευθυνθεί στους δημοτικούς συμβούλους ώστε να εξασφαλίσει ότι τα θέματα φύλου λαμβάνονται υπόψη ειδικά σε σχέση με τον προϋπολογισμό των δήμων.

Πηγή: CEMR, Ισότητα στους Ευρωπαϊκούς Δήμους, Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11-13 Δεκεμβρίου 2003

Ιστοσελίδα: www.uvcb-vbsg.be

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)