Εκτύπωση
PDF

Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων (Ισπανικές Ομοσπονδίες Δήμων και Επαρχιών - FEMP)

on .

Οι Ισπανικές Ομοσπονδίες Δήμων και Επαρχιών πραγματοποίησαν μία έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο οι Δήμοι της Ισπανίας προσέγγιζαν τα θέματα φύλου. Η έρευνα έδειξε την αύξηση των τοπικών πολιτικών για την ισότητα όπου υπήρχε ένας/μια επίσημα διορισμένος/η ή εκλεγμένος/η υπεύθυνος/η σε αυτόν τον τομέα. Επίσης ανέδειξε τις δυσκολίες υλοποίησης αυτών των πολιτικών ως αποτέλεσμα ανεπαρκών κατανομών των οικονομικών πόρων. Τόνισε επίσης την ανάγκη περιοδικών αξιολογήσεων και αναφορών αυτών των πολιτικών. Έδειξε την ανάγκη δημιουργίας τοπικού συντονισμού για την εισαγωγή της ένταξης της ισότητας των φύλων σε όλες τις τοπικές δράσεις. Τέλος υπογράμμισε τη χρησιμότητα δημιουργίας δεσμών και ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ τριών διοικητικών επιπέδων: κρατικής διοίκησης υπεύθυνης σε θέματα ισότητας, οργανισμών αυτόνομων και περιφερειακών κοινοτήτων σε θέματα ισότητας και δήμων.

Πηγή: CEMR, Ισότητα στους Ευρωπαϊκούς Δήμους, Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11-13 Δεκεμβρίου 2003

Ιστοσελίδα: www.femp.es

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)