Εκτύπωση
PDF

Θέσπιση της ένταξης της ισότητας των φύλων σε διοικητικά επίπεδα (Βιέννη, Αυστρία)

on .

Εδώ και μερικά χρόνια ο Δήμος Βιέννης υιοθέτησε μία σαφή πολιτική δέσμευση για την ένταξη της ισότητας των φύλων. Εκτός από την ύπαρξη του Δημοτικού Τμήματος 57 – Γυναικείο Τμήμα του Δήμου Βιέννης – δημιουργήθηκαν δομές για γυναίκες σε ποικίλα δημοτικά τμήματα ώστε να εισάγουν το πνεύμα της ένταξης της ισότητας των φύλων, σε θέματα που απευθύνονται σε διαφορετικούς τομείς της εργασίας και διοίκησης. Η πόλη επίσης αποφάσισε να επιλέξει πέντε μέλη του προσωπικού για να γίνουν Σύμβουλοι Ισότητας, τους οποίους αποδεσμεύει από τα καθιερωμένα τους καθήκοντα για να ασχοληθούν μόνο με τα θέματα ισότητας.Δημιουργήθηκε επίσης ο θεσμός Ατόμου Επικοινωνίας Ίσων Ευκαιριών. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι γυναίκες που εξυπηρετούν σε πρώτη φάση πολίτες και των δύο φύλων σε ανεξάρτητα τμήματα της πόλης. Με αυτό τον τρόπο έχουν τοποθετηθεί 145 Άτομα Επικοινωνίας για ολόκληρη την πόλη. Τέλος, η πόλη έχει επίσης Ομάδα Εργασίας για Θέματα Ίσων Ευκαιριών.

Πηγή: Γυναικείο Τμήμα του Δήμου Βιέννης

Ιστοσελίδα: www.frauen.wien.at, www.wien.gv.at/gbb

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)