Εκτύπωση
PDF

Λειτουργία «Ομάδας των δύο φύλων» εντός της δημοτικής διοίκησης (Φρανκφούρτη, Γερμανία)

on .

Τον Ιανουάριο του 2002, η πόλη της Φρανκφούρτης ξεκίνησε την εφαρμογή της ένταξης της ισότητας των φύλων και δημιούργησε μια "ομάδα των δύο φύλων" εντός της δημοτικής διοίκησης. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να εισάγει την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημοτικές δομές: στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και στα όργανα λήψης αποφάσεων. Ο Δήμος της Φρανκφούρτης υλοποίησε ένα Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα, "Αδελφών Πόλεων για την Πορεία των Δύο Φύλων", σχεδιασμένο για την ενθάρρυνση της εφαρμογής των πολιτικών ίσων ευκαιριών σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Ρότερνταμ, τη Ρώμη, το Τορίνο, τη Βιέννη και τη Βενετία.

Πηγή: Ομάδα των Δύο Φύλων του Δήμου Φρανκφούρτης και Σχέδιο Αδελφών Πόλεων για την Πορεία των Δύο Φύλων

Ιστοσελίδα: www.frankfurt.de, www.sister-cities-going-gender.org

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)