Εκτύπωση
PDF

Οργανισμός διαχείρισης χρόνου (Poitiers, Γαλλία)

on .

Το 2001, μία γυναίκα εκλεγμένη αντιπρόσωπος ηγήθηκε του οργανισμού διαχείρισης χρόνου ο οποίος δημιουργήθηκε στην αστική κοινότητα της πόλης Poitiers. Αυτός ο οργανισμός διεξάγει πολυάριθμες έρευνες ανάμεσα στους κατοίκους της κοινότητας (του Δήμου Poitiers και των απομακρυσμένων προαστίων). Αυτές οι έρευνες είχαν ως αποτέλεσμα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τρεις τομείς:
• υπηρεσίες,
• κινητικότητα και
• φροντίδα παιδιών.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες, είναι διαθέσιμος ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων ώστε οι γονείς να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες του σχολείου και να πραγματοποιήσουν εξωσχολικές δραστηριοτήτες. Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι χρήστες του χώρου ήταν γυναίκες. Ο οργανισμός εστίασε σε τρόπους ενθάρρυνσης χρήσης των υπηρεσιών από άνδρες. Οι υπηρεσίες και η βιβλιοθήκη πολυμέσων, η οποία παραμένει ανοιχτή έως της 10μμ δύο φόρες την εβδομάδα, λειτουργούν όλη την ήμερα ώστε να διευκολύνουν τους κατοίκους στη διευθέτηση οποιουδήποτε αιτήματος.
Ο οργανισμός λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με τον πληθυσμό. Οργανώθηκε θεσμός δημόσιας συζήτησης με το όνομα "Η Ώρα της Τρίτης" όπου παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης συζητήσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων και η παρουσίαση εισηγήσεων για νέες πρωτοβουλίες και υιοθέτηση καινοτομιών.

Ιστοσελίδα: www.mairie-poitiers.fr

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)