Εκτύπωση
PDF

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τη λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS

on .

Συμπληρώθηκαν δυόμιση χρόνια λειτουργίας της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900. Στο διάστημα αυτό η Γραμμή δέχθηκε 12.313 κλήσεις και 98 ηλεκτρονικά μηνύματα.

Επί του συνόλου των κλήσεων, οι 9.742 (79%) αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας. Από αυτές οι 7.233 κλήσεις (74%) αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών ενώ οι 2.509 κλήσεις (26%) σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 25%, γονείς 18%, άλλους συγγενείς 15%, αδελφός/ή 12%, γείτονας 11% και άλλα άτομα 16%).
Από τις 7.233 κλήσεις που αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών 5.573 κλήσεις (77%) αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία, 102 (1%) σε σεξουαλική παρενόχληση, 101 (1%) σε περιπτώσεις βιασμού, 7 (0,1%) σε πορνεία, 2 κλήσεις (0,03%) σε trafficking, 876 κλήσεις (12%) σε καταγγελία άλλων μορφών βίας (σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται κυρίως περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην ενδοοικογενειακή βία, κυρίως λόγω του προσώπου που την ασκεί) και, τέλος, σε 721 (10%) κλήσεις η μορφή της βίας ήταν αδιευκρίνιστη. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις οι καταγγελίες αφορούσαν σε περισσότερες από μία μορφή βίας. Τα αιτήματα των κλήσεων αυτών αφορούσαν: 3.033 κλήσεις (42%) σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 2.365 κλήσεις (33%) σε νομική συμβουλευτική, 836 κλήσεις (12%) σε νομική βοήθεια, 537 κλήσεις (7%) σε αναζήτηση φιλοξενίας και 212 κλήσεις (3%) σε αναζήτηση εργασίας. Από τις 7.233 γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 4.469 (62%) είναι μητέρες.
Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την εργασιακή τους κατάσταση φαίνεται ότι:

• 2.048 (28%) είναι απασχολούμενες (οι 275 -13%- από αυτές είναι
αυτοαπασχολούμενες),
• 2.159 (30%) είναι άνεργες (οι 309 -14%- από αυτές είναι μακροχρόνια άνεργες),
• 927 (13%) είναι ανενεργές (οι 62 -7%- παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση).

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την οικογενειακή τους κατάσταση φαίνεται ότι:

• 3.521 (49%) είναι έγγαμες,
• 715 (10%) είναι άγαμες,
• 522 (7 %) σε διάσταση,
• 378 (5%) διαζευγμένες
• 104 (1%) σε κατάσταση χηρείας,
• 232 ( 3%) σε συμβίωση.

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για την ηλικία τους φαίνεται ότι:

• 234 (3%) είναι από 15 έως 24 ετών,
• 1.829 (25%) είναι από 25 έως 39 ετών,
• 1.910 (26%) είναι από 40 έως 54 ετών,
• 629 (9%) είναι από 55 έως 64,
• 352 (5%) είναι από 65 ετών και άνω.

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για το μορφωτικό τους επίπεδο φαίνεται ότι:

• 12 (0,2%) είναι τυπικά αναλφάβητες,
• 565 (8%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
• 687 (9%) την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
• 362 (5%) τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου,
• 991 (14%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν στην τηλεφωνική γραμμή προκύπτει ότι:

• 4.917 (68%) είναι Ελληνίδες,
• 608 (8%) είναι μετανάστριες,
• 20 (0,3%) ανήκουν σε μειονότητες,
• 64 (1%) είναι ΑΜΕΑ,
• 16 (0,2%) ανήκουν στην κατηγορία των άλλων μειονεκτούντων ατόμων.

Ως προς την οικονομική κατάσταση, από τις γυναίκες που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση, 1.410 (19%) την περιγράφουν ως κακή, 1.334 (18%) την αναφέρουν ως μέτρια, 800 (11%) ως καλή, 457 (6%) ως πολύ κακή και 119 (2%) ως πολύ καλή.

Η Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής και εντάσσεται στο δίκτυο των 61 δομών που αναπτύσσει η ΓΓΙΦ σε όλη τη χώρα με σκοπό την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής στήριξης και προστασίας σε γυναίκες θύματα βίας. Το δίκτυο αποτελείται από 14 Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της ΓΓΙΦ στις πρωτεύουσες των Περιφερειών και στον Πειραιά, 25 Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών σε συνεργασία με τους Δήμους, 19 Ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους Δήμων και 2 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Το δίκτυο αυτό αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και ήδη λειτουργεί το μεγαλύτερο μέρος των δομών.