Εκτύπωση

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ειδικών Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

on .

Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 2015


Ομάδα - Στόχος: Η επιμορφωτική Διημερίδα απευθύνεται σε στελέχη που υπηρετούν στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, όπου εξυπηρετούνται μετανάστριες/μετανάστες. Ειδικότερα, η δράση απευθύνεται σε στελέχη των υπηρεσιών που έχουν ως αρμοδιότητες την εξέταση αιτημάτων για απόκτηση άδειας διαμονής στη χώρα και απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν μετανάστριες/μετανάστες (Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κοινωνικής Μέριμνας ή Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Σκοπός της Διημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γυναικών και ανδρών δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα που αφορούν στις μετανάστριες στην Ελλάδα, στα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και σε ζητήματα που συνδέονται με τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.


Πληροφορίες: Χρύσα Κασίμη τηλ.: 213-1306 453, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 2
Πειραιώς 211, 177 78, Αθήνα.


Η θεματολογία της Διημερίδας θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

  • Θέματα φύλου, πολιτισμικής ταυτότητας και πολιτισμικών προτύπων, διαπολιτισμικότητας
  • Θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων
  • Θεσμικό πλαίσιο- Θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου (προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, οικογενειακές συνενώσεις)
  • Θέματα διακίνησης- εμπορίας γυναικών (trafficking) και προστασίας
  • Ζητήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, εργασίας, εκπαίδευσης
  • Ζητήματα συμβουλευτικής, στήριξης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Ημερίδας είναι η κα Χρύσα Κασίμη, Σύμβουλος Επιστημονικού Έργου ΙΝ.ΕΠ, (τηλ. 2131306453, email.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) και Οργανωτικά Υπεύθυνη η κα Ιουλία Καλλιμάνη, (τηλ. 213 1306 253, email: Ιουλία Καλλιμάνη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ). Επισημαίνεται ότι όλα τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω επιμορφωτική ημερίδα θα πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του ΕΚΔΔΑ, μέσω της ιστοσελίδας www.ekdd.gr. Η συμμετοχή των υπαλλήλων, εφόσον επιλεγούν, είναι υποχρεωτική (Π.Δ.57, ΦΕΚ 59/Α14.03.2007) και συνεπάγεται την αποδέσμευσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα δοθεί στους συμμετέχοντες/ουσες Βεβαίωση Παρακολούθησης.


Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ
Αν. Καθ. Ιφιγένεια Καμτσίδου
Συν. 1. Πίνακας Αποδεκτών
Εσωτερική Διανομή:


1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διευθυντή ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
3. Αναπληρωτή Διευθυντή ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
4. Σύμβουλο Επιστημονικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
5. Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Πληροφορίες: Χρύσα Κασίμη τηλ.: 213-1306 453, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 3
Πειραιώς 211, 177 78, Αθήνα.
6. Τμήμα Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
7. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)
8. Οργανωτικά Υπεύθυνη, κα Ιουλία Καλλιμάνη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Πληροφορίες: Χρύσα Κασίμη τηλ.: 213-1306 453, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 4
Πειραιώς 211, 177 78, Αθήνα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- ΔΗΜΟΙ

 

Πληροφορίες: Χρύσα Κασίμη τηλ.: 213-1306 453, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  1
Πειραιώς 211, 177 78, Αθήνα.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Aθήνα, 12/05/2015


Αρ. πρωτ. 3655
Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Επιμορφωτικής Διημερίδας
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων του Ε.Π.
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13» και ειδικότερα της Πράξης «Σχεδιασμός και Υλοποίηση
Ειδικών Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης» (Υποέργο 2, Δράση 3) που υλοποιεί για λογαριασμό της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων,
διοργανώνει επιμορφωτική δράση με τίτλο:
«Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης
σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης»
(Κωδικός 80055K15)