Σεμινάρια

Εκτύπωση
PDF

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης Αιρετών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2012

on .


ggis

 

Στη Λαμία, πρόκειται να υλοποιηθεί στις 20 & 21 Σεπτεμβρίου το 8ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης και οι αιρετές ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα). Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α. ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π

 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

Εκτύπωση
PDF

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης της Περιφέρειας Κρήτης, 28 & 29 Ιουνίου 2012

on .


ggis

 

Στο Ηράκλειο ,πρόκειται να υλοποιηθεί στις 28 & 29 Ιουνίου το 7ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Κρήτης. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης και οι αιρετές ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα). Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α. ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.

Ακολουθεί, το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_ΚΡΗΤΗ

 

 

 

 

Εκτύπωση
PDF

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2012

on .


ggis

 

Στις 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2012, στην Λάρισα, πρόκειται να υλοποιηθεί το Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι αιρετές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα).

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει, οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης. Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α., ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.

Ακολουθεί, το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

 

 

 

Εκτύπωση
PDF

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 17 & 18 Μαΐου 2012

on .


ggis

 

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης Αιρετών της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, 17 & 18 Μαΐου 2012.

Στην Κομοτηνή, πρόκειται να υλοποιηθεί στις 17 & 18 Μαΐου το 5ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης και οι αιρετές ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα). Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α. ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.

Ακολουθεί, το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΜΘ

 

 

 

 

Εκτύπωση
PDF

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τρίπολη, 5 & 6 Απριλίου 2012

on .


ggis

 

Στις 5 & 6 Απριλίου 2012, στην Τρίπολη, πρόκειται να υλοποιηθεί το Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι αιρετές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα).

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει, οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης. Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α., ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.

Ακολουθεί, το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ