Εκτύπωση
PDF

Δελτίο Τύπου του Γραφείου Ισότητας Κ.Ε.Δ.Ε. - ΕΝ.Π.Ε. 15-12-2014

on .

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τα στελέχη των Γραφείων Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ πραγματοποίησαν την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 στις 10:30 π.μ συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Ωρωπού κο Ρούσση Θωμά και τα μέλη του Προεδρείου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ωρωπού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρωπού και αποσκοπούσε στην ενημέρωση του νέου Δημάρχου για τη σύσταση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης  - στην οποία συμμετείχε και η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Στεργίου Ιωάννα- τα στελέχη του Γραφείου Ισότητας επισήμαναν πως οι Δήμοι που έχουν υπογράψει την ''Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες'', όπως προβλέπεται και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (αρθ. 97), καλούνται να συγκροτήσουν Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων  και να εκπονήσουν το δικό τους τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στο Δήμο. Απώτερος στόχος των πολιτικών αυτών είναι η προώθηση της κοινωνικής  δικαιοσύνης και  η ανάπτυξη πολιτικών που θα δίνουν ίσες ευκαιρίες στους πολίτες σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διαβεβαίωση των στελεχών του Γραφείου πως θα εξακολουθήσουν να είναι είναι δίπλα στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για οτιδήποτε χρειαστούν, συνδιοργανώνοντας και υλοποιώντας κοινές δράσεις στο μέλλον.