Εκτύπωση
PDF

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, 15&16 Δεκεμβρίου 2011

on .


ggis

 

Στην Κοζάνη, πρόκειται να υλοποιηθεί στις 15 & 16 Δεκεμβρίου το 1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης και οι αιρετές ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα). Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α. ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Φωτογραφικό Υλικό Σεμιναρίου

Σεμινάριο Συμβουλευτικής Κοζάνη Αρχείο 1 από 4

Σεμινάριο Συμβουλευτικής Κοζάνη Αρχείο 2 από 4

Σεμινάριο Συμβουλευτικής Κοζάνη Αρχείο 3 από 4

Σεμινάριο Συμβουλευτικής Κοζάνη Αρχείο 4 από 4