Εκτύπωση
PDF

Συνέδριο: «Η Πόλη της Ισότητας» στις 20-21 Οκτωβρίου 2011

on .


ggis

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών σας προσκαλεί να υπογράψετε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες και να συμμετέχετε στην επίσημη τελετή της υπογραφής. Η επίσημη τελετή της υπογραφής της Χάρτας θα γίνει στην Αθήνα στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με θέμα «Η Πόλη της Ισότητας» στις 20-21 Οκτωβρίου 2011, στο οποίο θα παρουσιασθεί επίσης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Χάρτας που έχει εκπονηθεί για τον σκοπό αυτό από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

Η υπογραφή και η πιλοτική εφαρμογή της Χάρτας εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» (ΕΠ:«Διοικητική Μεταρρύθμιση» ΕΣΠΑ 2007-2013), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ) και την Ένωση Περιφερειών (ΕΝΠΕ). Δικαιούχος φορέας είναι η ΠΕΤΑ ΑΕ.

Στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, να ενισχύσει τα όργανα για την ισότητα των φύλων στην ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ και να υποστηρίξει τις αιρετές και τις υποψήφιες γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Χάρτα καταρτίστηκε και προωθείται από το Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR). Περισσότεροι από 1000 Δήμοι και Περιφέρειες στην Ευρώπη υπέγραψαν και ανέλαβαν την δημόσια δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων, την υιοθέτηση των αρχών της και την υλοποίηση των βασικότερων πολιτικών που διατυπώνονται στη Χάρτα.

Στη χώρα μας, οι Δήμοι που θα αποφασίσουν να την υπογράψουν, θα καταρτίσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στις τοπικές πολιτικές, στο οποίο θα καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα με τη Βοήθεια του Οδηγού Εφαρμογής της Χάρτας που έχει εκπονηθεί για τον σκοπό αυτό από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Παρακαλούμε να δηλώσετε την πρόθεση υπογραφής εκ μέρους του Δήμου σας το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και να ορίσετε, τουλάχιστον, μία αιρετή εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και ένα υπηρεσιακό στέλεχος, που θα προσκληθούν να συμμετέχουν στο Συνέδριο.

Το πλήρες κείμενο της Χάρτας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (www.isotita.gr), όπως επίσης και στην ειδική ιστοσελίδα (www.airetes.gr) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ΕΣΠΑ. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στην ΠΕΤΑ ΑΕ: κ. Βασιλική Γκοτσοπούλου, τηλ.: 213 215 5625 και 213 215 600 (τηλ. κέντρο ΠΕΤΑ). Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία ή διευκρίνιση στα τηλέφωνα της ΓΓΙΦ: 213 1511143 {Δήμητρα Κωνσταντάρα) και της ΚΕΔΕ: 213 2147546 (Βάλια Αθανασοπούλου).

icon Πρόσκληση για το Συνέδριο «Η Πόλη της Ισότητας» στις 20-21 Οκτωβρίου 2011 (1.08 MB)