Εκτύπωση
PDF

Κατά φύλο κατανομή των αιρετών στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση Οκτώμβριος 2013

on .

Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των αιρετών στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση συνδυαστικά  κατά φύλο και κατά θέση, για κάθε Περιφέρεια και για την Επικράτεια.