Εκτύπωση
PDF

Έναρξη προγράμματος δράσης με τίτλο "Ανάδειξη της Οπτικής του Φυλου και Καταπολέμηση των Έμφυλων Διακρίσεων στα Α.Ε.Ι. (ΑΦΑΙΑ)»

on .

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος δράσης με τίτλο «Ανάδειξη της Οπτικής του Φύλου και Καταπολέμηση των Έμφυλων Διακρίσεων στα Α.Ε.Ι. (ΑΦΑΙΑ)» στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») (α' & β' κύκλου ), του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013». 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό δελτίο τύπου.

icon Δελτίο Τύπου ΕΛΕΓΥΠ