Εκτύπωση
PDF

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων συνεργασίας στη Μεσόγειο - Ένωση για τη Μεσόγειο

on .

H «Ένωση για τη Μεσόγειο» («Secretariat of the Union for the Mediterranean») απευθύνει σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για Έργα στα ακόλουθα πεδία, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως κύριες προτεραιότητες της Υπουργικής Διάσκεψης του Παρισίου (2013)
- Ίσα δικαιώματα των γυναικών και των ανδρών στη συμμετοχή στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή
- Αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών
- Αλλαγή στάσεων και μορφών συμπεριφοράς προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων, με σκοπό να προωθηθεί η ενδυνάμωση των γυναικών όχι μόνο στο επίπεδο της αναγνώρισης των δικαιωμάτων αλλά και στην πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: Ένωση για τη Μεσόγειο_Πρόσκληση υποβολής προτάσεων