Εκτύπωση
PDF

Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη

on .

Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη

peta-logo

Η Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη ( Π.Ε.Τ.Α. ) είναι ανώνυμη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών.

Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης, ενώ σήμερα οι μέτοχοι της είναι 48 αναπτυξιακές εταιρείες και δημοτικές επιχειρήσεις απ' όλη την Ελλάδα, η Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος.

Έχει έδρα στην Αθήνα, με την δραστηριότητά της να εκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, κυρίως μέσω του δικτύου των μετόχων της, αλλά και των συνεργατών που διαθέτει στην περιφέρεια.

Πελάτες της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι κυρίως η Αυτοδιοίκηση, όπως και φορείς του κράτους και άλλοι φορείς του δημοσίου.

Η εταιρεία λειτουργεί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς χωρίς να επιδοτείται και έχει επιτύχει να είναι κερδοφόρα.

Η εταιρεία έχει λάβει το υπ΄ αριθμ. 154210 / ΨΣ 10825-Γ΄ 29.6.2009 πιστοποιητικό για την «Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ», κατά την «μεταβατική περίοδο» Τύπου Β, ήτοι για έργα «χωρίς τεχνικό αντικείμενο». Ετσι μπορεί να είναι «Δικαιούχος» στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007 – 2013 για έργα Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς και άλλες Πράξεις οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία «χωρίς φυσικό αντικείμενο»

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι δικαιούχος της Πράξης «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» στους άξονες 07, 08 και 09 του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

http://www.info-peta.gr