Εκτύπωση
PDF

Πορεία του Προγράμματος

Ολοκλήρωση του έργου σχετικά με την "Διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης πριν τη διεξαγωγή των εκλογών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης 2010"